» Akce Královské Družiny «
« « (Zpět) Léta 2019, den 20, měsíc 06, ... hostů: 3029 (Tisk) » »
 • Projekt Hledání Blanických rytířů napříč staletími...
 • Elektrifikace prostor akce...
 • Elektrifikace pro prodejní stánky a hudební podium bude provedena s příslušným poskytovatelem elektrické energie (ČEZ) a odborně způsobilými pracovníky sjednanými řádnou objednávkou se stanovením požadavků.
 • Na elektrifikaci bude provedena řádná revize a kontrolní činnost v průběhu akce, tak, aby byl vyloučen úraz či požár elektrickým proudem zaviněním pořadatele.
 • Kabelový rozvod bude proveden podle norem vhodným typem kabelů, vždy obsazených dílčí rozvodnou s jističem a zásuvkou pro jeden přívodní kabel ke stánku (do 20m).
 • » Přípojka rozvodny elektřiny

  » ČEZ

  (zatím neobjednáno)

  » Rozvod elektřiny

  objednaná firma

  (zatím neobjednáno)

  » Revize připojení

  revizní technik

  (zatím neobjednáno)

  » Kontrolní dozor

  pověřená osoba

  (KD)