» Akce Královské Družiny «
« « (Zpět) Léta 2019, den 20, měsíc 06, ... hostů: 3053 (Tisk) » »
 • Projekt Hledání Blanických rytířů napříč staletími...
 • Scénář
 • Projekt Hledání Blanických rytířů napříč stoletími je zaměřen jako zábavný pseudo-historický den zejména pro děti s rodiči a fanoušky obdobných akcí. Není stanoveno období a myšlenka je pojata na principu legendy o Blanických rytířích, kteří povstanou až bude v Čechách nejdůře. Vzhledem k tomu, že nejhůře už bylo mnohokrát, kdysi dávno i v průběhu let až do dnešních dnů, je akci možné pojmou v podtitulu "napříč stoletími, napříc celými věky". Proto zde můžeme potkat rozličná pseudo-historickáá odobí (proto se nejedná se o akci "Living history"). Jde o ducha myšlenky poukázat zejména dětem, ale nejen jim, že jedna z cest k Blanickým rytířům je hledat je nikoliv ve skále, ale sami v sobě.
 • Upozornění, děti i fanoušky je nezbytně nutné přihlásit z organizačních důvodů nejdéle do 12.00 hod. na vartách Blanických rytířů v okolních vsích nebo v Ostrově. Pozdější zájemci už do bitvy nebudou přijati v žádném případě.
 • S dětmi se mohou přihlásit do bitvy i rodiče nebo jiní odpovědní zástupci rodičů a fandové. Povolená věková hranice dětí je od 5 let do 99 let. :-)
 • » !!! Povinný program pro účinkující a přihlášené...(zde)
  » Hlavní stanoviště Ostrov
  Téma stanoviště čas

  Varta Blanických rytířů

  altánek u mostu, Ostrov

  8:00-13.00

  » Varta Blanických rytířů pasuje příchozí děti a fanoušky na Blanické rytíře, předá odkzaky rytířů a instrukce k bitvě.

  Varty Blanických rytířů

  vesnice kolem Blaníka

  8:00-12.00

  » Varty Blanických rytířů pasují příchozí děti a fanoušky na Blanické rytíře, předají odznaky rytířů a instrukce k bitvě. Varty jsou rozmístěny ve vsích kolem hory Blaník. Ve 12:00 se přemístí do vsi Ostrova.

  Knížecí jarmark začíná ožívat...

  prostory tábora

  8:00-18.00

  » Prostory knížecího tábora se otevírají prodejcům i řemeslníků, tanečnicím i muzikantům, kejklířům i divákům.

  Český kníže dorazil z Vyšehradu...

  prostory u pódia

  8:45

  » Český kníže s družinou přijíždí do tábora, válečníci a rytíři ho vítají

  Knížecí bubny - Zahájení akce

  pódium

  09:00-9:10

  » Herold českého knížete svolává zemskou hotovost na obranu země před loupeživým nájezdem Franků. Kníže přináší zprávy ze země. Rytíři i lid skládají knížeti slib věrnosti a oddanost v boji proti nepříteli...

  Muzikanti Subulkus hrají táboru...

  tábor

  09:15-10:00

  » Muzikanti v celém ležení hrají dobové písně na povzbuzení celého ležení...

  1. Královský šermířský turnaj...

  stanoviště turnaj

  09:30-17:00

  » Turnaj soubojů v kategorii lehká zbroj gotickým mečem, volné zbraně v plné zbroji. V jednání je i nezvislý turnaj šermířů s federschwerty. Cenou pro vítěze je unikátní meč vyrobený na zakázku pro tento turnaj.

  Muzikanti Tempus hrají táboru...

  pódium

  10:00-10:30

  » Skupina Tempus hraje knížeti...

  Knížecí herold přináší další noviny...

  pódium

  10:45-11:00

  » Přišel další posel se zprávou o zlých nájezdech i zrádcích, co vypálili další vesnice, mnoho lidí do otroctví vzali a chtějí vyrazit na nepřítele. Kníže je vyzývá k rozvaze, kdy s rozumem je třeba se na zlého nepřítele připravit...

  Nejen rytíři se sešli...

  u svého ležení

  09:00-13:00

  » Kejklíři, trhovci i tanečníci se starají o dobrou náladu a povzbuzují před bojem...

  Válečníci se musí připravit...

  u svého ležení

  10:30-12:30

  » Šermířské družiny rytířů cvičí nováčky (sebe, děti i fanoušky) pro boj s nájezdníky u svých ležení a stanů...

  Posily se schází...

  stanoviště Rekruti u rybíka

  08:00-13:00

  » Z celého okolí se schází lidé ku pomoci v boji, děti, mladí, staří a hlásí se u Ostrovského rybíka u stanoviště Rekruti...

  A je tu válečná porada...

  stanoviště Rekruti u rybíka

  13:00-14:00

  » Všichni Blaničtí rytíři se hlásí u stanoviště Rekruti(u rybníka) k válečné poradě a zařazení do jednotek pod prapory českých vojsk, kde dostanou rozkazy k boji.

  Zlouni jsou tu a k boji se hotoví...

  pódium

  14:00-14.10

  » Rekruti se sejdou před Knížetem, kníže zvědy přijímá a vyslýchá, ti ohlašují Francké vojsko je tu, knížecí herold k boji povzbuzuje, kníže k postaverní na linii Slované velí, první Frankové přitáhli s bubny k táboru na stanoviště Frankové.

  První potyčka...

  bitevní linie

  14:10-14.20

  » Frankové zvědy vysílají a čeští lučištníci je zahánějí, i pár soubojů se odehraje, než se české vojsko do linie bojové postaví.

  První potyčka...

  bitevní linie

  14:20-14.30

  » I pár soubojů se odehraje, než se české vojsko do linie bojové řádně postaví.

  Bitva začala...

  bitevní linie

  14:30-14.40

  » Lučištníci první začínají, salvy na Francké vojsko vysílají.

  Praporce vlají, družiníci k útoku se vrhají...

  pódium

  14:40-14:50

  » České vojsko jde útokem, s Franky se srazí a zahánějí je na ústup,Frankové prchají nebo do zajetí padají.

  A je po bitvě veliké...

  bojiště, pódim

  14:50-15:00

  » Blaničtí rytíři zajatce vedou, ke knížecímu soudu za loupeže jejich je staví. Kníže je milosrdný, zajatce ze země vykáže, ale ať se nikdy nevracejí.

  Subulkus i Tempus hrají písně veselé...

  bojiště, pódim

  15:00-15:30

  » Hudebníci společně hrají písně pro radost, Frankové byli poraženi a zahnáni zpět do svých zemí, nebudou už v českých zemích plenit.

  Volný program šermířů, kejklířů, tanečníků i jarmarku...

  celý tábor

  15:00-19.00

  » Jarmark a volné programy pro zábavu, soutěže i veselí dle libosti

  Vyhlášení výsledků turnaje...

  pódium

  19:00-19:30

  » Vyhlášení výsledků 1. Královského turnaje ve všech kategoriích...

  Večerní program...

  pódium

  19:30-20:30

  » Hraje vám Subulkus

  Tančí Vám Coiscem irské tance...

  pódium

  20:30-21:00

  » Večerní program

  Hraje Vám Tempus...

  pódium

  21:00-22:00

  » Večerní program

  Jafarova ohnivá show...

  pódium

  22:00-22:15

  » Večerní program

  Tančí s ohněm Fantastic dance company...

  pódium

  22:15-22:30

  » Večerní program

  Defilé večerního programu...

  pódium

  22:31-23:00

  » Fantastic dance company, Subulkus, Tempus, Jafar, Jasmína, moderátoři, hlavní postavy bitvy i atrakcí, skupin a zástupci sponzorů, obcí a pořadatelů.

  Vydržíte to do noci?...

  pódium

  23:00-02:00

  » Hraje Vám místní rocková hudební skupina Tomáš Maďar band. Volná zábava diváků i účinkujících.