« « (Zpět) (Tisk) » »
DĚTSKÝ DEN POD BLANÍKEM 2018
 • Dětský den pod Blaníkem se pořádá jako sportovní, branná a kulturní akce pro děti a rodiče. Organizátorem je šermířská skupina Královská družina, sportovně-branný spolek Občanská domobrana a spolek občanské podpory ve spolupráci s přilehlými obcemi.
 • Náplní akce by měl být celodenní sportovní, branný i kulturní program včetně historických slavností, jarmarku a zájmových i řemeslných stánků z různých historických období..
 • Termín akce 2.6.2018
  Výchozí lokalita Ostrov, Kondrac, Louňovice, Blaník
  Zahájení akce 08.00 hod.
  Ukončení akce 18.00 hod.
  Předpokládaná celková účast průběžně 1000 osob a dětí
  Předpokládaná okamžitá účast 500 osob a dětí