« « (Zpět) (Tisk) » »
ZABEZPEČENÍ
Zabezpečení zdravotní služby bude sjednáno s rychlou záchrannou službou ohlášením na příslušnou stanici RZS. Protipožární zabezpečení bude sjednáno dozorem sjednaných pori-požárních hlídek a bezpečnostní zabezpečení bude sjednáno s příslušným útvarem Policie ČR. Organizační a bezpečnostní dozor bude vykonávat pořadatelská služba organizátora v potřebném počtu pro pokrytí celého území akce.