« « (Zpět) (Tisk) » »
NÁBOR ČLENŮ
  • Věková hranice 10 roků od 10-18 roků pouze se souhlasem rodičů
  • Dobrý zdravotní stav
  • Kostým (varkoč, boty, meč, rukavice)
  • Abstinence v požívání omamných a psychotropních látek
  • Charakterové předpoklady, slušnost, pravdomluvnost, čestnost, věrnost