« « (Zpět) (Tisk) » »
MOTTO KRÁLOVSKÉ DRUŽINY

Žákům, kteří se chtějí učit umění boji mečem, jinou zbraní nebo beze zbraně:
V šermu musíte vše dělat naplno, doopravdy. Nemůžete si na nic hrát, protože to velmi rychle vyplyne na povrch. Učíte se postřeh, logiku, racionální uvažování, jste pohotoví, učíte se rychle a správně rozhodovat a mnoho, mnoho dalších věcí. Šerm je všestranně ušlechtilé umění, povznáší rozum i fyzickou kondici, podporuje tvůrčí stránku lidského ducha a pomáhá člověku utřídit si hodnoty, vážit si své vlastní i cizí důstojnosti a dává člověku schopnost tyto hodnoty bránit. Bavíme se tu o skutečném šermu, nikoliv o pseudo-šermířských moderních dogmatech.
Jdete se učit umění, které není pro každého. Pokud se budete učit šermu i morálním zásadám čestnosti a věrnosti, velmi brzy poznáte, že máte být právem na co hrdí a již tím jste jiní než "mnozí" ostatní. Šerm není ani pro hlupáky, ani pro agresivní jedince a není ani pro vejtahy nebo početné jedince ducha mdlého nebo dokonce zbabělého. Velmi brzo zjistíte, že nepatříte mezi mutanty moderní doby, kteří se neobejdou bez alkoholu, drog či virtuálních nesmyslů a ani mezi ty, kteří si neváží rodičů, nemají úctu k lidem, neumí zatlouci hřebík, rozdělat oheň či přežít bez počítače nebo bez světla, tepla a jídla na vypínač.
Jako cvičitel šermu si přeji, aby si dnešní žáci se zájmem o skutečný šerm s sebou nesli i zájem o zásady obecných morálních hodnot, měli zájem takové hodnoty uznávat, ctít a pokusit se podle nich žít. Skutečných rytířů není a nikdy nebylo dost. A věřte, že v dnešním deformovaném světě je lidí s rytířskými zásadami více než potřeba a v budoucnu bude zapotřebí ještě víc. Když už se někdo bude učit, nechť se učí být nejen šermířem, ale tak trochu i rytířem.
Vlast, rodinu a blízké je nutné chránit, proto neodkládej meč nikdy daleko.
Vlastí rozumějme zemi zděděnou po předcích, kde jsme se narodili, máme právo v ní žít a jsme povinni ji bránit pro naše děti a děti našich dětí. Rodinou rozumějme svou rodinu, rodiče a prarodiče, o které jsme povinni se postarat, své děti a jejich děti, které jsme povinni řádně vychovat a příbuzné, které je potřeba podpořit. Blízkými potom rozumějme všechny kolem sebe, kvůli kterým jsme ochotni obětovat své výhody, výsady, majetek i zdraví. Neodkládat meč daleko lze chápat tak, že je třeba neztratit schopnost a odvahu bránit své hodnoty, tedy zemi, kde žijeme, aby i naše dítě mělo v budoucnu kde žít a schopnost chránit svou rodinu i blízké, protože vždy se najde někdo, kdo ti to chce vzít nebo ublížit.
Královské družině blízkým je přítel ten, který podle svých možností stojí připraven ku pomoci býti, je-li jí třeba a Královská družina stojí připravena oplátkou být ku pomoci každému jednomu blízkému příteli, když toho bude potřebovat.
Važme si těch, kteří zaslouží si býti vyzvednuti a ctěni pro to, co vykonali, co umí nebo jací jsou. Nebudeme-li míti svých skutečných hrdinů a osob vážených i ctěných, místo laciných celebrit, nebude vzoru a příkladu pro nás ani pro další generace. Naše děti a jejich děti se potom společně s námi propadnou do smetiště dějin a společenského úpadku v hlouposti moderního nevolnictví dnešního světa bez úcty. Važme si statečnosti, odvahy, čestnosti, pravdy a ctěme velká srdce.


(Komu tato slova připadnou divná, směšná či zbytečná, tomu není pomoci)
C: Všechna práva vyhrazena Léta 2022, den 11, měsíc 08, ... hostů: 103190 webmaster: mail-kontakt