» Žádost o výcvik boje mečem «
« « (Zpět) Léta 2022, den 11, měsíc 08, ... hostů: 103187 (Tisk) » »
Žádost
o poskytnutí výcviku boje mečem a dalšími historickými zbraněmi
» Žádám o poskytnutí výcviku boje mečem a dalšími historickými zbraněmi podle výcvikového schématu Královské družiny "Základy boje zbraní i beze zbraně".
» Plně akceptuji rizika a případné újmy na zdraví. Materiálové škody jsou na vlastní riziko žadatele včetně újmy a škod způsobených třetím osobám.
» Prohlašuji, že jsem plnoletý, právně, zdravotně i fyzicky způsobilý a pokud jsem mladší 18 roků, mám k výcviku souhlas zákonných zástupců stvrzený písemným podpisem na této žádosti.
» Prohlašuji, že nepožívám drogy, psychotropní nebo omamné látky a akceptuji, že jako podmínka jsou charakterové vlastnosti obecné morálky, pravdomluvnost, čestnost, věrnost.
» Z bezpečnostních i výukových důvodů se zavazuji po dobu výcviku plně poslouchat cvičitele, být ukázněný, a řídit se jeho radami a pokyny. Prohlašuji, že nejsem agresivní či neukázněný.
» Neuposlechnutí může být důvodem pro ukončení lekce, opakované neuposlechnutí může být důvodem pro ukončení celého výcviku bez nároku na vrácení zaplaceného poplatku za výcvik.
» Zavazuji se pořídit si pro výcvik potřebné minimální pomůcky a vybavení (meč, rukavice, varkoč), včetně očkování (přeočkování) proti tetanu a úrazové pojištění.
» Beru na vědomí, že odměna za 1 výcvikovou hodinu (á 50min.) je 150,-Kč. Lekce má 2 výcvikové hodiny a měsíc má 4 lekce. Celková měsíční odměna 1.200,- Kč/ měsíc. Úhrada odměny cvičitele se hradí předem.
» Výcvik a jeho obsah se řídí podle zvážení cvičitele a obsahu uvedeném na webových stránkách Královské družiny.
» Výcvik je rozdělen do základního kurzu kadet (50 lekcí), panoš (20 lekcí), rytíř (20 lekcí). Závěrem každé skupiny je přezkoušení.
» Žák se zavazuje čestným slovem a slibem, že znalosti a schopnosti, které se naučí během výcviku nikdy nezneužije, zejména ne proti bezbrannému, slabšímu nebo zraněnému a nebude dále učit, to co se naučil, zejména osoby požívající drogy a lidi bez morálních předpokladů.
..zde vyplňte
Osobní údaje: Žák: Odpovědná osoba:
Datum žádosti:  

 

Jméno žadatele:  

 

Osobní údaje:  

 

Datum narození:  

 

Rodné číslo:  

 

Telefon:  

 

Město:  

 

Ulice a čp.:  

 

Žadatel ...
Datum a podpis:   Královská družina ...
Datum a podpis:    C: Všechna práva vyhrazena Léta 2022, den 11, měsíc 08, ... hostů: 103187 webmaster: mail-kontakt