« « (Zpět) (Tisk) » »
» Přísaha Královské družiny «
Přísahám,
na svou čest se zavazuji dodržovat
kodex Královské družiny a věrnost svým druhům.
» Kodex Královské družiny «
Zavazuji se dbát dobrého jména svého i Královské družiny,
mluvit pravdu, pomáhat svým druhům, ženám i slabším a chránit svou zemi, rodinu i své blízké.

Zavazuji se chránit své znalosti, kázeň a šermířské schopnosti,
ku prospěchu svému i Královské družiny.

Zavazuji se dbát zásad bezpečnosti při zacházení se zbraní.
nezneužiji zbraň nečestně proti bezbrannému, zraněnému, nebo zjevně slabšímu protivníku.

Před výcvikem nebo vystoupením, ani při něm,
nebudu pít alkohol a nebudu užívat drogy a psychotropní látky.

Nezkřížím meč s křivopřísežníkem, s výjimkou posledního souboje
C: Všechna práva vyhrazena Léta 2022, den 11, měsíc 08, ... hostů: 103188 webmaster: mail-kontakt